Bánh fondant

Dòng bánh được trang trí bằng đường fondant. Nhào nặn tạo hình cao cấp.
Giá loại bánh này khá cao nên khách hàng suy nghĩ kĩ trước khi đặt

Showing all 7 results

Showing all 7 results