Bánh troll - hài hước - bựa

Các mẫu bánh đặt để chọc bạn bè, người thân với tạo hình khá BỰA – HÀI HƯỚC nhưng lại mang nhiều tiếng cười cho bữa tiệc.
Đôi lúc cũng bị người nhận chửi sấp mặt nếu mẫu bánh đó có ý tưởng hơi quá…

Hiển thị tất cả 22 kết quả

Hiển thị tất cả 22 kết quả