Cupcake nặn hình con heo dễ thương

Mẫu bánh Cupcake nặn hình mặt các chú heo dễ thương.

Lưu ý: Họa tiết nặn hình bằng đất sét Nhật trang trí không ăn được, bánh ăn bình thường

Mô tả

Mẫu bánh Cupcake nặn hình mặt các chú heo dễ thương.

Lưu ý: Họa tiết nặn hình bằng đất sét Nhật trang trí không ăn được, bánh ăn bình thường