Bánh kỉ niệm 10 năm ASIC

Mô tả

Mẫu bánh redvelvet kỉ niệm 10 năm công ty ASIC, 4 kí tự. Độ dài đế 1m2. Số kí tự tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng