Bánh kỉ niệm thành lập công ty Project Shipping

Mô tả

Bánh kem sinh nhật kỉ niệm 5 năm thành lập công ty Project Shipping, logo và tone màu theo yêu cầu của khách hàng