Bánh nặn hình con hổ cho bé tuổi dần

Mẫu bánh sinh nhật trang trí nặn hình con hổ dành cho bé tuổi dần,

Lưu ý: Họa tiết bằng đất sét nhật không ăn được, bánh ăn bình thường