Set 2 bánh tròn

Mô tả

Set 2 bánh tròn 15cm mỗi bánh để cùng một đế, 2 bánh có thể làm 2 chủ đề với nhau phù hợp cho 2 người có cùng 1 ngày sinh nhật