Bông lan trứng muối kết tầng

Mô tả

Mẫu bltm được kết tầng nhằm phục vụ tiệc có số lượng người đông, kích cỡ và số tầng tùy ý – có thể 2,3,4 tầng