Tổng hợp mẫu Bông lan trứng muối cupcake kết tháp

Mô tả

Mẫu bông lan trứng muối cupcake kết tháp từ 20 cái trở lên, tháp sẵn nguyên hộp không cần thuê tháp hay trả lại cửa hàng. Có thể trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau, in hình gắn lên tháp v.v..

Ngoài bltm ra, Tháp có thể làm cupcake kem hoặc cup mix nhiều loại