Tháp 4 tầng 30 cupcake kem

Mô tả

Tháp 30 cupcake kem kết 4 tầng trang trí tùy chỉnh cho sinh nhật nhiều người như hội nhóm, công ty hoặc tiệc trên lớp cho bé

cupcake tùy chỉnh số lượng trên 20 là có thể kết tháp 3 tầng, loại cupcake có thể là kem, cup mix vị hoặc bông lan trứng muối