Bánh sinh nhật 2 tầng hoa kem trang nhã

Mẫu bánh kem sinh nhật 2 tầng bắt chui hoa kem 3d, tone chính hồng xanh tao nhã. Phù hợp bánh tặng sinh nhật bạn nữ, sếp nữ, cô, mẹ v.v.. hoặc bánh cưới hỏi, kỉ niệm.

Số tầng, màu sắc tùy theo nhu cầu khách hàng

Mô tả

Mẫu bánh kem sinh nhật 2 tầng bắt chui hoa kem 3d, tone chính hồng xanh tao nhã. Phù hợp bánh tặng sinh nhật bạn nữ, sếp nữ, cô, mẹ v.v.. hoặc bánh cưới hỏi, kỉ niệm.

Số tầng, màu sắc tùy theo nhu cầu khách hàng