Set bánh Tiramisu và hoa

Set bánh Tiramisu trang trí dâu tây và hoa kẽm nhung là sự lựa chọn thích hợp cho người phụ nữ thân yêu của bạn

Mô tả

Set bánh Tiramisu trang trí dâu tây và hoa kẽm nhung là sự lựa chọn thích hợp cho người phụ nữ thân yêu của bạn