Bánh kỷ niệm 13 năm thành lập cơ sở sản xuất đá Quốc Hiệp

Mô tả

Bánh kỷ niệm 13 năm thành lập cơ sở sản xuất đá Quốc Hiệp. Trang trí bắt hoa theo tone màu logo công ty