Bánh sinh nhật thành viên công ty PHARBACO

Mô tả

Bánh sinh nhật thành viên công ty PHARBACO khổ lớn, bắt hoa 3d và vẽ theo logo công ty. kích thước bánh 60cm x 40cm