Bánh kỷ niệm 3 năm thành lập Craft Beer & Cocktail Pub Section 30

Mô tả

Bánh kỷ niệm 3 năm thành lập Craft Beer & Cocktail Pub Section 30, địa chỉ tại đường An Thượng 30 – Đà Nẵng

Logo vẽ theo yêu cầu, kích thước vuông 30cmx30cm, có trang trí trái cây