Bánh kem thôi nôi cho bé 2 tầng tuổi hổ – dần

Bánh kem sinh nhật thôi nôi đầy tầng cho bé gái 2 tầng tuổi hổ – dần, có thể thay đổi màu bánh tone xanh dương và tượng trên cùng cho bé trai